SYBS Logo

Kullanıcı Adı

Şifre

Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine Hoş Geldiniz

Kullanıcı kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

2014-2018 Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine Ulaşmak İçin tıklayınız.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2018 Stratejik Yönetim Bilgi SistemiSYBS'nin Amacı

Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (SYBS), üniversitemizde 2003 yılından beri uygulamakta olduğumuz Stratejik Yönetim ve Süreç Yönetimi çalışmalarının internet üzerinden kağıtsız olarak yürütülmesi, verilerin doğru ve sağlıklı olarak toplanabilmesi ve bilgiye kolay ulaşılması amacıyla geliştirilmiştir. Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve stratejileri doğrultusunda üniversitemizdeki tüm birimlerin hedeflerini ve faaliyetlerini belirlemesine, hedeflerin gerçekleştirme durumlarını izlemesine ve sonuçlarını değerlendirerek sürekli iyileştirme ortamını oluşturmasına yardımcı olmaktadır.
SYBS'nin Kapsamı

Stratejik Yönetim kapsamında belirlediğimiz stratejilerimiz, bu stratejilere ulaşmamızı sağlayacak hedeflerimiz, alt hedeflerimiz ve faaliyetlerimiz ile hedeflerin gerçekleşme durumlarını değerlendirmek üzere kullanacağımız performans göstergelerimiz SYBS bünyesinde tanımlanmıştır. Ayrıca stratejik planlama öncesinde gerçekleştirdiğimiz SWOT analizi sonuçları ile süreçlerimiz de sistem içerisinde tanımlanmış olup hedeflerimizle de ilişkilendirilmiştir.

SYBS'de sunulan stratejiler, hedefler, faaliyetler ve süreçler üniversitemizin bütün birimlerini kapsamaktadır. Hedeflerin ve faaliyetlerin sorumluları birimler bazında atanarak yayılımı gerçekleştirilmiştir. Böylece üniversitemizin enstitüleri, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, araştırma merkezleri, rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları ve diğer idari birimleri kendi hedeflerini belirleyebilmişlerdir.

Birimlerin hedeflerini gerçekleştirme durumları SYBS üzerinden izlenebilmektedir. Periyodik olarak yılda iki kere birimlerin hedeflerine dayalı olarak performansları değerlendirilmektedir. Bu amaçla birimlerin hedeflerini tutturabilme ölçülerini gösteren kırmızı alan grafikleri de SYBS bünyesinde bulunmakta ve raporlamalarda kullanılmaktadır. Birimler SYBS üzerinden takip edebildikleri performans sonuçlarına göre iyileştirme planlarını oluşturmaktadırlar.
© Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi